RINO Vlaanderen

Welkom

RINO Vlaanderen vzw zorgt voor opleidingen en cursussen in het domein van de geestelijke gezondheidszorg.

"Van nul tot vijf"

Tweejarige opleiding tot deskundige in het domein van de Infant Mental Health

RINO Vlaanderen biedt via de opleiding 'Van nul - tot – vijf' een klinisch georiënteerde opleiding gericht op baby's, jonge kinderen en hun omgeving, die aansluit bij actuele internationale ontwikkelingen. De opleiding is multi-theoretisch in die zin dat ze een ontwikkelings- en gezinsperspectief integreert en bouwt op zowel psychodynamische als empirische inzichten.

Lees meer

Kinderpsycholoog zijn in een ziekenhuis.

Een bijzondere opdracht.

Kinderpsychologen in een ziekenhuis hebben te maken met zeer diverse vragen en opdrachten.

Patiëntjes en hun ouders stellen niet altijd zelf of rechtstreeks de vragen. Ze worden gestuurd door artsen, verpleegkundigen of andere zorgdragers. Voor velen van hen is het de eerste maal dat ze met een psycholoog te maken krijgen, ze hebben dit niet overdacht of gekozen.

Lees meer

PSYCHODIAGNOSTIEK ALS PROCES

Belevingsonderzoek als proces vanuit een psychodynamische visie

Een psychodiagnostisch proces waarin men de beleving van een kind in kaart wil brengen,ontvouwt zich niet vanzelf. Vertrekkend van een psychodynamische reflectie over symptomen en de vragen van het gezin of de context, zoekt de diagnosticus een opstelling en een passend relatieaanbod waarbinnen hij soepel en interactief diagnostische instrumenten zal hanteren. Hoe stemt de diagnosticus zich tijdens een belevingsonderzoek af op de unieke betekenissen van het kind dat hij voor zich heeft? Hoe brengt hij een proces van verdiepend exploreren op gang dat de binnenwereld van een kind begrijpbaar maakt?

Lees meer

Kindertekeningen begrijpen in diagnostisch en therapeutisch perspectief

Spreken via beelden

Het tekenen van kinderen is – naast hun spel - een belangrijk expressiemedium. Kinderen komen in contact met eigen ervaringen, drukken deze uit en verwerken ze al tekenend en spelend.

Ze ordenen echter niet alleen hun ervaringswereld via hun tekeningen, ze communiceren via dit kanaal ook aan anderen hoe ze zichzelf percipiëren en voelen. Voor de hulpverlener die met kinderen werkt, is het dan ook belangrijk om dit medium (opnieuw?) 'in de vingers' te krijgen. Daarbij is kennis over hoe kinderen tekenen doorheen hun ontwikkeling, over hoe een tekenproces verloopt,… fundamenteel om tekeningen te kunnen interpreteren en ermee aan de slag te gaan binnen een klinische context.

Lees meer

Transculturele hulpverlening aan niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

In België verblijven steeds meer niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, elk met een eigen constitutie en meestal erg traumatische geschiedenis. Ze zijn ontworteld, zoeken hun plaats in een vreemde en soms vijandige samenleving, vaak dan nog met een 'mandaat' van hun familie in het thuisland. Ze hebben nood aan bescherming, begeleiding en wettelijke vertegenwoordiging, sommigen ook aan hulpverlening op psychisch vlak.

Het diagnostisch en therapeutisch werken met deze jongeren is vrij specifiek, precies door de combinatie van transculturaliteit, trauma, complexe context, migratie enz. Hoe kunnen we als hulpverleners deze jongeren helpen hun veerkracht weer aan te spreken en weer verbinding aan te gaan?

Lees meer