RINO Vlaanderen

Welkom

RINO Vlaanderen vzw zorgt voor opleidingen en cursussen in het domein van de geestelijke gezondheidszorg.

"Van nul tot vijf"

Tweejarige opleiding tot deskundige in het domein van de Infant Mental Health

RINO Vlaanderen biedt via de opleiding 'Van nul - tot – vijf' een klinisch georiënteerde opleiding gericht op baby's, jonge kinderen en hun omgeving, die aansluit bij actuele internationale ontwikkelingen. De opleiding is multi-theoretisch in die zin dat ze een ontwikkelings- en gezinsperspectief integreert en bouwt op zowel psychodynamische als empirische inzichten.

Lees meer

NARRATIEVE STORY STEM TECHNIEKEN

Verhalen als vensters op de belevingswereld van kinderen

Als hulpverlener zicht krijgen op de belevingswereld van kinderen, het is geen kleine opdracht. Narratieve Story Stem Technieken (NSST) zijn een goede aanvulling in de instrumentenkoffer van de kinderpsycholoog, orthopedagoog, of kinderpsychiater. Het is een verhaaltechniek waarbij het begin van een verhaal wordt geïntroduceerd door de interviewer en het kind uitgenodigd wordt om de afloop te verbeelden en vertellen. Dit speelse kader laat toe om aspecten van een affectieve en relationele binnenwereld tot uitdrukking te brengen zonder direct of intrusief te polsen naar reële gezinsrelaties of -situaties.

Lees meer

INTRODUCTIE IN DE PSYCHODYNAMISCHE KINDERTHERAPIE

Spelend vertellen

Psychodynamische kindertherapie is een therapeutisch aanbod voor kinderen en jongeren met gedragsmoeilijkheden, emotionele en relationele problemen. De kindertherapeut zal van bij de start een werkrelatie aangaan met ouders, kind en ruimere context. Samen gaan ze op zoek naar de verschillende betekenissen en definiëringen van het probleem. De therapeut poogt kinderen in hun belevingswereld te leren kennen via leeftijdseigen communicatiemiddelen, zoals spel, tekeningen en gesprek.

Lees meer

ONTWIKKELINGSTAKEN VOOR EEN OUDER NA DE ECHTSCHEIDING

De meeste koppels die uiteengaan, vinden na een aanvankelijk mogelijks turbulente tijd, hun evenwicht terug en kunnen weer voldoende met elkaar overleggen om als zorgende ouders voor hun kind(eren) op te treden. Dit lukt niet altijd: omwille van verschillende redenen blijven sommige ouders na de scheiding natrappen naar elkaar of voeren ze een jarenlange, harde strijd. Kinderen die actief in dit conflict betrokken worden, lijden daar erg onder.

Ten lande ontstaan er initiatieven om in groep met deze ouders te werken ('Kinderen uit de Knel') ten einde hun destructieve interactiepatronen om te buigen naar gezond ouderschap met constructief overleg. Maar we ondervinden ook dat sommige ouders niet samen naar zo'n groep willen of niet samen in een ouderbegeleiding kunnen functioneren…

Lees meer

OVER GEHECHTHEID EN OUDERSCHAP BIJ KINDEREN MET PSYCHOSOMATISCHE KLACHTEN

Aan de basis van psychosomatische klachten ligt, na uitsluiting van een medische diagnose, vaak een verstrengeling van factoren die zich bevinden langs beide kanten van de ouder – kind relatie. Tijdens deze opleiding dag staan we stil bij domeinen die veel ruimer zijn dan deze van de somatische geneeskunde.

Lees meer