Ervaringsgerichte groepstherapie met kinderen en adolescenten

Doe het in groep

Groepstherapie voor kinderen en adolescenten kan naast het aanleren van vaardigheden ook bestaan uit het leren via hier en nu ervaringen. Het groepsproces wordt dan gebruikt om een inzicht te krijgen in het eigen functioneren en verandering te initiëren in de interpersoonlijke relaties.

Lees meer

Hoe traint de trainer?

Training geven aan groepen is vermoeiend en tegelijk erg boeiend. Het vraagt om vele afwegingen. Hoe breng je de cursusinhoud, houd je tevens zicht op het groepsproces en op de vaak onzichtbare maar betekenisvolle interacties van de deelnemers met hun (werk)context? Hoe ga je om met tegenstrijdige opvattingen in een groep? Hoe blijf je zelf geloofwaardig en wat doe je met weerstand en met lastig gedrag (stiltes, opmerkingen, onderling gepraat…)?

Lees meer

Introductie in de psychodynamische kindertherapie

Spelend vertellen

Psychodynamische kindertherapie is een therapeutisch aanbod voor kinderen en jongeren met gedragsmoeilijkheden, emotionele en relationele problemen. De kindertherapeut zal van bij de start een werkrelatie aangaan met ouders, kind en ruimere context. Samen gaan ze op zoek naar de verschillende betekenissen en definiëringen van het probleem. De therapeut poogt kinderen in hun belevingswereld te leren kennen via leeftijdseigen communicatiemiddelen, zoals spel, tekeningen en gesprek.

Lees meer

Vroege interventie bij jongeren met borderline kwetsbaarheid

De eerste symptomen van een borderline problematiek manifesteren zich meestal vanaf de puberteit: jongeren hebben moeite om hun emoties te reguleren, ze stellen impulsief en soms risicovol gedrag (suïcidaliteit, zelfverwonding), hebben een kwetsbaar en instabiel zelfbeeld en ze hebben moeite om veilige, stabiele vriendschappen aan te gaan. Deze problemen kunnen een grote impact hebben op jongeren en hun omgeving en ze kunnen ook hulpverleners in verlegenheid brengen.

Lees meer