Brochure najaar 2017

RINO Vlaanderen brochure najaar 2017

1225 keer bekeken

RINO Infant Mental Health Opleiding 2017-2019

RINO brochure Infant Mental Health Opleiding 2017-2019

2915 keer bekeken

Studiedag 20 oktober '17

In de huidige samenleving wordt op hulpverleners binnen diverse diensten van de geestelijke gezondheidszorg beroep gedaan wanneer kinderen in de knoop geraken in hun ontwikkeling. Bij (adoptie- en pleeg)kinderen die verschillende negatieve ervaringen vroeg in hun leven hebben meegemaakt, gaat het niet zelden om een complex en hardnekkig amalgaam van sociaal-emotionele problemen. De aanspraken die kinderen met complex trauma en hun context doen op hulpverleners zijn dan ook niet vanzelfsprekend te hanteren. Het is belangrijk om met kennis van zaken een adequaat antwoord te bieden op de vragen en problemen waarmee deze gezinnen komen aankloppen. De hulpverlener heeft wetenschappelijk onderbouwde kennis nodig over wat vroege negatieve levenservaringen kunnen betekenen voor ontwikkeling van kinderen én klinische expertise in psychologische begeleiding en behandeling van deze doelgroep.

Op deze dag wordt het boek gepresenteerd waarin dit thema wordt uitgewerkt.

Programma

VRIJDAG 20 OKTOBER 2017

Hulpverlening aan kinderen met complex trauma

9u Onthaal en inschrijving 9u30 Welkom

Prof. Dr. Bea Maes 9u45 Inleiding

Prof. Dr. Patrick Luyten

10u How early trauma in uences social-emotional development
Prof. Dr. Pasco Fearon

10u30 Ko epauze

11u15 Vier kwetsbare ontwikkelingsdo- meinen, vier thema's in de hulpverlening — Prof. Dr. Nicole Vliegen

12u Boekvoorstelling
'Van kwetsuur naar litteken' — Mw. Lieve Van Lier

12u15 – 13u30 Lunchpauze
13u30 Momenten van evenwicht voor

een snel ontregelde binnenwereld — Prof. Dr. Patrick Meurs

14u Eilandjes van vertrouwen in een ervaringswereld van onbetrouwbare zorg
Dr. Eileen Tang

14u30 Bouwen aan een verhaal als basis van je identiteit
Prof. Dr. Patrick Meurs

15u Adempauze
15u15 Het mirakel van het alledaagse

Bernard Dewulf 15u45 Uitgeleide

Prof. Dr. Peter Adriaenssens 16u Receptie

Zie de brochure voor meer informatie over de sprekers

1315 keer bekeken

Studiedag 21 oktober '17

Kinderen met complex trauma komen met een diversiteit aan klachten en problemen de spelkamer van de kinderpsychotherapeut binnen, en dagen de therapeut uit om met al zijn kennen en kunnen antwoorden te bieden op complexe vragen. De complexiteit van hun problematiek vergt dat een psychotherapeutisch aanbod zich parallel richt op het kind, de ouders en de ruimere context.

Aan de hand van veel klinisch materiaal wordt in deze workshop uitgewerkt hoe we al spelend, tekenend en vertellend, aan de slag gaan met een aantal thema's die specifiek zijn voor een complex trauma problematiek. Monica Lanyado diept uit hoe een rouwproces deel uitmaakt van het komen tot het accepteren van wie je bent en hoe je ontwikkelt. Eileen Tang en Nicole Vliegen nemen ons mee in het therapeutisch traject waarin regulatieprocessen en gehechtheidsontwikkeling centraal staan als stapstenen in het groeien naar en verankeren van een gevoel van identiteit.

Programma

ZATERDAG 21 OKTOBER 2017

Psychodynamische therapie bij kinderen met complex trauma

9u30 Onthaal en inschrijving

9u45 Welkom
Prof. Dr. Nicole Vliegen

9u50 Complex traumatic childhood losses: mourning and acceptance, endings and beginnings
Dr. Monica Lanyado

10u45 Kortepauze

11u Scary, scared, scarred. Dynamic Complex Trauma Therapy (DCTT)
Dr. Eileen Tang, Prof. Dr. Nicole Vliegen

12u Discussie

Moderator: Prof. Dr. Patrick Meurs

863 keer bekeken