Vroege ontwikkeling alle kansen geven

Train The Trainer: IMH- en hulpverleningskennis delen

Inhoud:
In deze vijfdaagse opleiding reiken we kennis aan en oefenen we met vaardigheden in het domein van kennis doorgeven betreffende IMH- en hulpverleningsthema's omtrent (jonge) kinderen.

Deze kennisoverdracht betreft zowel het mentalisatiebevorderend overleg omtrent casussen en vragen als het doorgeven van kennis over een afgebakend thema aan de hand van didactisch materiaal.

Doelgroep en voorkennis:
Voor deze opleiding dient een kandidatuur gesteld. Ze is toegankelijk voor hulpverleners (Masters en professionele bachelors; psychologen, pedagogen, psychiaters, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen…) met verworven IMH-kennis, evenals ruime en actuele IMH-ervaring. De kennis werd opgedaan in een langere IMH-opleiding in Vlaanderen of Nederland of via andere opleidingstrajecten. Deze voorkennis wordt gedocumenteerd in een gemotiveerd schrijven. Wie deze opleiding wenst te volgen met een andere doelgroep voor ogen, kan dit ook in een gemotiveerd schrijven voorleggen.

Doelstelling:
Na deze opleiding kan je vanuit een opleiderspositie meedenken over casusmateriaal en vragen omtrent jonge kinderen en ouders, op een manier die het reflecteren in een team bevordert. Je kan een opleidingsthema uitwerken aan de hand van een powerpoint. Je weet je te richten op een publiek en je powerpoint zo te maken dat ze wetenschappelijk correct is, en aantrekkelijk en afgestemd op je doelpubliek.

Werkwijze:
Er wordt kennis aangereikt over 'kennis doorgeven' en geoefend met het zelf actief voorbereiden, uitwerken en brengen van eigen vragen, casussen en didactisch materiaal. Je ontvangt een degelijk uitgewerkt powerpointsjabloon waar je flexibel mee aan de slag kan.

Kostprijs:
750€ voor 5 opleidingsdagen, basisboek 'Vroege ontwikkeling alle kansen geven' en flexibel inzetbaar PowerPoint sjabloon inbegrepen

Kandideren kan via een gemotiveerd schrijven aan nicole.vliegen@kuleuven.be.

Kostprijs: 750

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

Justus Lipsiusstraat 71
3000 Leuven, België

Op wandelafstand van het station

Data

  • 30 september 2022 09:30 - 16:30
  • 28 oktober 2022 09:30 - 16:30
  • 18 november 2022 09:30 - 16:30
  • 9 december 2022 09:30 - 16:30
  • 20 januari 2023 09:30 - 16:30