Basisopleiding Perinatale Mentale Gezondheid (PMG) en Infant Mental Health (IMH) - ZOERSEL

In deze 4-daagse opleiding bieden we een eerste kennismaking met/introductie in de domeinen van Infant Mental Health (IMH) en Perinatale Mentale Gezondheid (PMG). Actuele ontwikkelingen in de theorievorming m.b.t. IMH en PMG komen aan bod en geven je zicht op de kwetsbaarheden en kansen die zo kenmerkend zijn voor de perinatale periode. De theorie helpt om te begrijpen wat er in de interactie tussen kind en ouders aan de orde kan zijn en geeft u handvaten om te bepalen welke ingang (via de ouder, het kind of gericht op de interactie tussen ouder en kind) het meest passend is.

Aan de hand van praktijkinbreng van deelnemers oefenen we tijdens de opleidingsdagen voortdurend de opgedane kennis in. Zo leer je problemen of risico's herkennen bij zowel de ouder, het kind als binnen de ouder-kind relatie. Je leert over de normale en afwijkende ontwikkeling van het kind en leert kijken naar de binnenwereld van ouders en de ouder-kind relatie vanuit een ontwikkelingsbril. Je ontwikkelt vaardigheden en competenties op het gebied van observeren van het jonge kind en de ouder-kind relatie en krijgt gesprekstechnieken aangeboden om deze signalen bespreekbaar te maken met ouders. Je maakt ook kennis met enkele werkvormen.

Op de laatste dag van de opleiding besteden we specifiek aandacht aan middelengebruik en zwangerschap. Als afsluiting van de opleiding maken we werk van een 'vertaalslag'. In kleine groepjes en onder deskundige begeleiding analyseer en reflecteer je elk over een eigen casus.

Deze vierdaagse opleiding is multidisciplinair samengesteld en is erg interactief. Dit betekent dat verschillende beroepsgroepen die met jonge (aanstaande) ouders en jonge kinderen werken elkaar ontmoeten. Naast toename van kennis en praktische vaardigheden biedt het traject dan ook een forum om andere disciplines te leren kennen en contacten te leggen. Ervaring leert ons dat dit zorgt voor vlottere samenwerking en -of doorverwijzingsprocessen nadien en door alle deelnemers als erg positief wordt ervaren.

Doelgroep
De groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers. De opleiding staat open voor alle zorgverleners die tijdens de perinatale periode dicht bij de (aanstaande) ouders en de baby staan: zoals gezinswerkers, psychologen of orthopedagogen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen, (jeugd)artsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, logopedisten, fysiotherapeuten, huisartsen, psychiaters en kinderpsychiaters.

Voorkennis
Basiskennis van en ervaring met de lichamelijke en psychologische aspecten van het peripartum is wenselijk.

Doelstelling
Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennis gemaakt met de belangrijkste aspecten van psychosociale zorg in het peripartum, vanuit de eigen positie en achtergrond als hulpverlener. Ook hebben zij geoefend op concreet materiaal en zijn zij in staat deze visie uit te dragen/ toe te passen in de eigen werksetting en daarbuiten.

Werkwijze
Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen, zowel theoretische uiteenzetting van de docent als kennistoepassing met behulp van beeldmateriaal, bespreking in kleine groepjes, het inbrengen van casuïstiek en reflectie.

Kostprijs: 430

PC Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 38, 2980 Zoersel

Data

  • 21 maart 2024 09:00 - 16:30
  • 22 maart 2024 09:00 - 16:30
  • 25 april 2024 09:00 - 16:30
  • 26 april 2024 09:00 - 16:30