Premature geboorte én ouderschap

Wanneer een te vroeg geboren of ernstige zieke baby wordt opgenomen op een afdeling neonatale intensieve zorgen is dit voor de baby, zijn ouders en het gezin een erg ingrijpende gebeurtenis op heel wat terreinen. Op welke manier ervaart een baby deze gebeurtenis? Welke rol speelt dit in zijn ontwikkeling? Hoe kleurt dit het ouderschap? Op welke manier kan de band tussen ouders en baby onder druk komen te staan? Hoe kunnen ouders en hun kind vanuit een ontwikkelingsgericht en psychologisch perspectief worden ondersteund tijdens het verblijf op de NICU? Welke factoren kunnen nog een rol spelen eens baby en ouders terug thuis zijn en ook nog later in het leven?

Doelgroep

Hulpverleners (vroedvrouwen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, artsen, thuisbegeleiders, kinderverzorg(st)ers) werkzaam in de perinatale zorg of met de doelgroep 0-5 jarigen.

Doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers ondergedompeld in de wereld van de neonatologie en hebben ze een duidelijk beeld van de onmiddellijke impact van een premature geboorte op het kind, de ouders en de zich ontwikkelende ouder-kind band tijdens het verblijf op de afdeling. Ze verwerven eveneens inzicht in de manier waarop een premature geboorte ook op langere termijn kan blijven resoneren in een gezin. Deelnemers krijgen een zicht op de verschillende aspecten die in de begeleiding van de baby en zijn ouders belangrijk zijn en krijgen handvaten aangereikt in hoe hen te ondersteunen.

Inhoud

 • Ontwikkeling van het premature kind
  • Fysiologische en hersenontwikkeling in de perinatale periode
  • Inleiding in gedragsobservatiesystemen (NIDCAP, NBAS, APIB)
  • Literatuuroverzicht: specifieke kwetsbaarheden op korte en lange termijn
  • Een prematuur gedragsfenotype?
 • Belevingswereld van ouders: prematuur ouderschap
 • 'Ontwikkelingsgericht' en 'familie-geïntegreerd' zorgen voor premature baby's en ouders
 • Naar huis met een premature baby
 • Therapeutische modellen op de afdeling
 • Thema's – casussen

Werkwijze

Theoretische inleiding, bespreking van voorbeeldcasuïstiek

Kostprijs: 175

Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11

3010 Leuven, België

Data

 • 16 oktober 2020 09:30 - 16:30