Het getuige zijn als kind van partnergeweld: impact en aanpak

Als je blaft!

In heel wat gezinnen is verbaal en fysiek geweld tussen partners een manier van communiceren in stressvolle dagdagelijkse situaties. De impact op kinderen die hier (on) rechtstreeks getuige van zijn, wordt vaak onderschat. Onderzoek toont echter dat de impact op alle leeftijden groot is en dat bovendien de jongste kinderen hiervoor het kwetsbaarst zijn.

Maar al te vaak worden gedragsproblemen, concentratieproblemen, emotionele problemen, toegeschreven aan kind-factoren. Hoe kunnen we reeds in onze eerste gesprekken met ouders oog hebben voor de belastende gezinsfactor van verbaal en fysiek geweld tussen partners? Hoe kunnen we met ouders en kinderen hierover in gesprek gaan? Kunnen ouder-kind gesprekken of oudergroepen hulp bieden?

Doelgroep: alle zorgverleners die in hun werk geconfronteerd worden met de impact op kinderen van het getuige zijn van partnergeweld.

Doelstelling: Na afloop van de cursus gaan deelnemers huiswaarts met meer inzicht in de impact van het getuige zijn van partnergeweld en dit in de verschillende leeftijdsfasen. Daarnaast hebben ze meer vertrouwen in het aanspreken van kinderen en ouders ( individueel en in groep) rond dit thema en dit door het aanbieden en inoefenen van methodieken.

Kostprijs: 150

Tuinkantoor te Lint

,

Data

  • 15 september 2020 09:30 - 16:30