Basiskennis Perinatale Psychiatrie en Infant Mental Health (Leuven)

OPGELET!
Door de maatregelen tegen het Coronavirus zijn we helaas genoodzaakt deze opleiding uit te stellen. Er wordt gezocht naar nieuwe data in het voorjaar van 2021.


Inhoud: In deze driedaagse opleiding reiken we een theoretisch en praktisch Infant Mental Health perspectief aan van waaruit we kijken naar ouder, kind en interactie in het domein van de Perinatale Mentale Gezondheid. Theoretische uitgangspunten helpen enerzijds om te begrijpen wat er in de interactie tussen kind en ouders aan de orde kan zijn. Anderzijds helpen ze de hulpverlener zicht krijgen op de grote kwetsbaarheid en kansen die zo typerend zijn voor deze bijzondere periode. Praktijkgerichte kaders zijn bedoeld om aan de slag te gaan met ouder-kind triades in de peripartumperiode op een manier die de ontwikkeling van het jonge kind en/of van het ouderschap ondersteunt. Dit gaat bijvoorbeeld over een passend relatieaanbod waarbinnen soepel en interactief gezocht wordt naar afstemming met het jonge gezin (preventie) en/of mee op zoek te gaan naar passende hulp elders (detectie en verwijzing). Elke deelnemer brengt een casus in.

Doelgroep: Alle zorgverleners die tijdens de perinatale periode dicht bij de (aanstaande) ouders en de baby staan: artsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, psychologen en pedagogen.

Voorkennis: Basiskennis van en ervaring met de lichamelijke en psychologische aspecten van het peripartum is wenselijk.

Doelstelling: Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennis gemaakt met de belangrijkste aspecten van psycho-sociale zorg in het peripartum, vanuit de eigen positie en achtergrond als hulpverlener. Tevens hebben zij geoefend op concreet materiaal en zijn zij in staat deze visie toe te passen in de eigen werksetting.

Werkwijze: Elke module bestaat uit een theoretische uiteenzetting, alsook uit een bespreking van voorbeeldcasuïstiek en toepassingen.

Organisatie: De opleiding wordt georganiseerd vanuit de vier verenigingen in België die werken rond en vanuit Infant Mental Health-visie: RINO Vlaanderen, WAIMH Vlaanderen, Vlaamse Vereiniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie; in samenwerking met het Vlaams expertisenetwerk perinatale mentale gezondheidszorg

Kostprijs: 350

Congrescentrum UPC KU Leuven Leuvensesteenweg 517 3070 KORTENBERG

,

Data

  • 1 oktober 2020 09:30 - 16:30
  • 17 november 2020 09:30 - 16:30
  • 8 december 2020 09:30 - 16:30