Diagnostiek en herstelgericht werken bij seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jongeren

Een psychodynamisch-systemisch perspectief

Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag is geen evidente zaak. We voelen ons als hulpverlener vaak onwennig om met kinderen en ouders in gesprek te gaan over een beladen onderwerp als seksualiteit.

De impact van het seksuele misbruik situeert zich op lichamelijk en emotioneel vlak, maar is bovenal een relationeel trauma. Bij gesprekken met zowel slachtoffer als pleger ligt de focus daarom niet alleen op de feitelijke maar ook op de relationele diagnostiek.

Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen/ jongeren onderling daagt hulpverleners uit om ook rond het thema van herstel na te denken. Vaak roept dat bij de betrokken hulpverleners een eerste reactie van terughoudendheid en weerstand op. Het is een moeilijke oefening om op zoek te gaan naar een evenwicht tussen normering en veiligheid enerzijds en kansen en begrip anderzijds.

Toch kan het de wens van het cliëntsysteem zijn om opnieuw op zoek te gaan naar verbinding, niet zelden gedreven vanuit de dagelijkse realiteit van het verder samenleven.

Deze tweedaagse cursus wil de kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hierbij komt zowel het slachtoffer als de pleger in beeld. Daarnaast biedt deze vorming antwoorden op de vele vragen die een herstelproces oproept bij hulpverleners en wordt een herstelmethodiek aan de hand van tekeningen toegelicht.

Doelgroep

Hulpverleners die binnen hun werkcontext geconfronteerd worden met signalen of verhalen van kinderen of jongeren en hun gezin die seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of gesteld en die op zoek zijn op welke manier herstel mogelijk kan worden gemaakt.

Inhoud

°gerichte diagnostiek met betrekking tot (mogelijk) seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag: de opbouw van de gesprekken met de kinderen/ jongeren, de daaraan voorafgaande gesprekken met de ouders en hoe ouders achteraf toelichting geven over de diagnostische gesprekken

°Feitelijke versus relationele diagnostiek

°Geen zwart-wit verhaal maar procesdiagnostiek

°Wanneer spreken we over seksueel grensoverschrijdend gedrag

°Hoe de focus verbreden van het gebeurde naar kansen op relationeel herstel? Hoe verder na een voorval van grensoverschrijdend gedrag op school, in een residentiële voorziening, in het gezin.

°Verschillende betekenissen van herstel

°Individuele dynamieken bij slachtoffers en plegers

Werkwijze

Via het aanbieden van theoretische kaders, inleefoefeningen en het bespreken van casusmateriaal wordt het diagnostisch proces bij seksueel misbruik bij kinderen toegelicht. Je krijgt handvatten aangereikt om binnen je werkcontext met meer vertrouwen gesprekken aan te gaan met ouders en kinderen bij een vermoeden van seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag en aan de slag te gaan rond het thema herstel.

Kostprijs: 225

Tuinkantoor te Lint

,

Data

  • 14 november 2019 09:30 - 16:30
  • 15 november 2019 09:30 - 16:30