Narratieve Story Stem Technieken

Narratieve Story Stem Technieken

Als hulpverlener zicht krijgen op de belevingswereld van kinderen, het is geen kleine opdracht. Narratieve Story Stem Technieken (NSST) zijn een goede aanvulling in de instrumentenkoffer van de kinderpsycholoog, orthopedagoog, of kinderpsychiater. Narratieve Story Stem Technieken zijn een verhaaltechniek waarbij het begin van een verhaal wordt geïntroduceerd door de interviewer en het kind uitgenodigd wordt om de afloop te verbeelden en vertellen. Dit speelse kader laat toe om aspecten van een affectieve en relationele binnenwereld tot uitdrukking te brengen zonder direct of intrusief te polsen naar reële gezinsrelaties of -situaties. Een systematische kwalitatieve interpretatie helpt om zicht te krijgen op de affectregulatiestrategieën die een kind ter beschikking heeft, en op de gehechtheidsrepresentaties die zijn relaties kleuren, en biedt van daaruit aanknopingspunten voor therapeutische behandeling.

Doelgroep

Psychologen, pedagogen en kinderpsychiaters werkzaam in de ambulante en residentiële hulpverlening (leeftijdsgroep 4 - 12 jaar).

Voorkennis

Enige voorkennis en praktijkervaring omtrent psychodiagnostiek en belevingsonderzoek is gewenst. We verwachten dat elke cursist in de mogelijkheid is met de NSST aan de slag te gaan in de loop van de opleiding, en casusmateriaal kan inbrengen tijdens de opleiding.

Inhoud

-plaats van story stems in belevingsonderzoek

  • afname en transcriptie van de story stems
  • interpretatie en synthese van de story stems
  • feedback over elk van deze onderdelen

Benodigdheden

  • story stem set (zelf samen te stellen of eventueel te verkrijgen via de cursus)
  • materiaal om videopnames te maken

Werkwijze

Aan de hand van video-illustraties, rollenspel, oefeningen, gezamenlijke reflectie en docentenfeedback, krijgt u een grondige training in de afname, interpretatie en besluitvorming. Tussen de opleidingsdagen is steeds tijd voorzien om zelf aan de slag te gaan. Het succesvol beëindigen van de opleiding leidt tot het verkrijgen van een certificaat.

Kostprijs: 525

Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11

3010 Leuven, België

Data

  • 16 september 2019 09:30 - 16:30
  • 17 september 2019 09:30 - 16:30
  • 5 november 2019 09:30 - 16:30
  • 19 november 2019 09:30 - 16:30
  • 17 december 2019 09:30 - 16:30

Bestanden

Geef uw email van de inschrijving in