Ervaringsgerichte groepstherapie met kinderen en adolescenten

Doe het in groep

Groepstherapie voor kinderen en adolescenten kan naast het aanleren van vaardigheden ook bestaan uit het leren via hier en nu ervaringen. Het groepsproces wordt dan gebruikt om een inzicht te krijgen in het eigen functioneren en verandering te initiëren in de interpersoonlijke relaties.

Tijdens deze opleidingsdagen maakt men kennis met een theoretisch kader om een dergelijke groep op te stellen en worden nodige aanpassingen op vlak van setting, methodiek en therapeutische houding toegelicht. Daarnaast wordt aan de hand van concrete oefeningen (leren uit ervaring) kennisgemaakt met deze vorm van groepstherapie.

Doelgroep

Psychologen, pedagogen en psychiaters met interesse in het opzetten van groepspsychotherapie voor kinderen en jongeren.

Voorkennis

Basiskennis van het psychodynamisch kader.

Doelstelling

Na afloop van deze opleidingsdagen zijn deelnemers op de hoogte van een model van groepspsychotherapie voor kinderen en adolescenten. Daarnaast hebben ze handvatten om in de praktijk een dergelijk groepsaanbod op te zetten en te begeleiden.

Inhoud:

  • Groepsprocessen en theoretisch model(len)
  • Leeftijdsspecifieke aanpassingen aan kader (setting, methode en therapeutische houding)

Werkwijze

Theoretische presentatie en interactieve uitwisseling, ervaringsgericht leren via rollenspelen.

Kostprijs: 325

Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11

3010 Leuven, België

Data

  • 1 maart 2019 00:00 - 00:00
  • 4 april 2019 09:30 - 16:30
  • 8 mei 2019 00:00 - 00:00