Vroege interventie bij jongeren met borderline kwetsbaarheid

De eerste symptomen van een borderline problematiek manifesteren zich meestal vanaf de puberteit: jongeren hebben moeite om hun emoties te reguleren, ze stellen impulsief en soms risicovol gedrag (suïcidaliteit, zelfverwonding), hebben een kwetsbaar en instabiel zelfbeeld en ze hebben moeite om veilige, stabiele vriendschappen aan te gaan. Deze problemen kunnen een grote impact hebben op jongeren en hun omgeving en ze kunnen ook hulpverleners in verlegenheid brengen. Deze jongeren zijn vaak erg wantrouwend in contact, hun motivatie wisselt of ze kunnen problemen buiten zichzelf leggen en ze kunnen heftige crisissen doormaken. Emoties in gezinnen kunnen soms erg oplopen. Ook in een team kunnen deze jongeren (en gezinnen) voor splitsingen zorgen.

Doelgroep

Psychologen, pedagogen en kinderpsychiaters met therapeutische, diagnostische en/of behandelcoördinatiefunctie, werkzaam in de ambulante en residentiële hulpverlening met adolescenten

Voorkennis

Voldoende basiskennis van psychopathologie, psychodiagnostiek en psychotherapie (vanuit een psychodynamisch kader)

Doelstelling

Na afloop van deze opleidingsdagen zijn deelnemers op de hoogte van het belang van vroege interventie bij jongeren met beginnende borderlineproblematiek. Daarnaast hebben ze handvatten om in de praktijk een dergelijke interventie op te zetten.

Inhoud

Tijdens de eerste dag wordt de actuele wetenschappelijke literatuur rondom de diagnostiek en behandeling van borderline problematiek gesitueerd. We introduceren een model van klinische stadiëring en spreken naar analogie met een psychosegevoeligheid van een borderline kwetsbaarheid. Aan de hand hiervan bespreken we de verschillende interventies die er bestaan voor jongeren met borderline problematiek, variërend van preventie, over vroege interventie tot langdurige en intensieve behandeling. De belangrijkste behandelprincipes worden besproken en er wordt ingegaan op diverse aspecten van diagnostiek. Ten slotte bespreken we de belangrijkste aspecten van het behandelkader bij deze jongeren.

Tijdens de tweede dag wordt geoefend met enkele basisinterventies. Daarbij is er aandacht voor drie aspecten: 1) het opbouwen, vasthouden en herstellen van een behandelrelatie met deze jongeren; 2) het inschatten, voorkomen, monitoren en omgaan met crisis; en 3) het werken met ouders en jongeren.

Kostprijs: 225

Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11

3010 Leuven, België

Data

  • 1 februari 2019 09:30 - 16:30
  • 15 februari 2019 09:30 - 16:30