Introductie in de psychodynamische kindertherapie

Spelend vertellen

Psychodynamische kindertherapie is een therapeutisch aanbod voor kinderen en jongeren met gedragsmoeilijkheden, emotionele en relationele problemen. De kindertherapeut zal van bij de start een werkrelatie aangaan met ouders, kind en ruimere context. Samen gaan ze op zoek naar de verschillende betekenissen en definiëringen van het probleem. De therapeut poogt kinderen in hun belevingswereld te leren kennen via leeftijdseigen communicatiemiddelen, zoals spel, tekeningen en gesprek. Hij streeft ernaar een therapeutische relatie te installeren waarin de belevingen van het kind kunnen gecontained en geëxploreerd worden. Het opbouwen van deze relatie vraagt een zoeken en afstemmen op de relationele en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Deze cursus biedt een praktijkgerichte introductie in de psychodynamische kindertherapie.

Doelgroep

Psychologen, pedagogen en kinderpsychiaters werkzaam in de ambulante en residentiële hulpverlening met kinderen en jongeren

Voorkennis

Beginnende praktijkervaring in het werkveld van de kinder- en jeugdpsychotherapie is gewenst

Doelstelling

Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers zich enkele belangrijke theoretische basisbegrippen betreffende de psychodynamische psychotherapie met kinderen en jongeren eigen gemaakt. Daarnaast hebben ze handvaten gekregen om deze toe te passen in de eigen klinische praktijk.

Inhoud

Werken binnen een psychodynamisch therapeutisch kader
Spelontwikkeling en spelobservatie: ontwikkelingspsychologische en psychodynamische visies

De therapeutische relatie en het therapeutisch proces
Werken met de context: een werkrelatie aangaan met ouders en kind

Werkwijze

Theoretische toelichting en bespreking van de concepten, illustratie aan de hand van casusmateriaal.

Bespreking van casuïstiek van de deelnemers

Kostprijs: 425

Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11

3010 Leuven, België

Data

  • 11 februari 2019 09:30 - 16:30
  • 25 februari 2019 09:30 - 16:30
  • 11 maart 2019 09:30 - 16:30
  • 1 april 2019 09:30 - 16:30

Bestanden

Geef uw email van de inschrijving in