Kindertekeningen begrijpen in diagnostisch en therapeutisch perspectief

Spreken via beelden

Het tekenen van kinderen is – naast hun spel - een belangrijk expressiemedium. Kinderen komen in contact met eigen ervaringen, drukken deze uit en verwerken ze al tekenend en spelend.

Ze ordenen echter niet alleen hun ervaringswereld via hun tekeningen, ze communiceren via dit kanaal ook aan anderen hoe ze zichzelf percipiëren en voelen. Voor de hulpverlener die met kinderen werkt, is het dan ook belangrijk om dit medium (opnieuw?) 'in de vingers' te krijgen. Daarbij is kennis over hoe kinderen tekenen doorheen hun ontwikkeling, over hoe een tekenproces verloopt,… fundamenteel om tekeningen te kunnen interpreteren en ermee aan de slag te gaan binnen een klinische context.

Doelgroep

Kinderpsychologen, pedagogen en kinderpsychiaters die tekeningen gebruiken in hun klinisch werk en meer kennis en kunde willen verwerven in het diagnostisch begrijpen en het therapeutisch hanteren van tekeningen.

Doelstelling

Na afloop van de tweedaagse workshop hebben de deelnemers zicht op de mogelijkheden die tekeningen bieden ter ondersteuning van diagnostisch en therapeutisch handelen.

Inhoud

  • .Tekenen doorheen de ontwikkeling
  • tekeningen als instrument in een belevingsonderzoek/psychodiagnostisch onderzoek
  • Interpretatie van tekeningen aan de hand van ontwikkelingspsychologische en psychodynamische inzichten
  • Tekeningen binnen een therapeutische en begeleidingscontext

Werkwijze

Deze workshop biedt theoretische uitgangspunten in het werken met tekeningen. Daarnaast wordt er vooral interactief aan de slag gegaan: er worden tekeningen bekeken en besproken, en de deelnemers kunnen de kracht van het tekenen ook zelf actief ervaren. Dit alles om beter vanuit een stevigere positie te kunnen aansluiten bij tekenen als ervarings- en communicatiemedium van het kind in de klinische praktijk.

Docent

Sus Weytens, kinderpsycholoog/kinderpsychotherapeut

Kostprijs: 225

Jeugdherberg De Blauwput

Martelarenlaan 11

3010 Leuven, België

Data

  • 9 oktober 2018 09:30 - 16:30
  • 6 november 2018 09:30 - 16:30

Bestanden

Geef uw email van de inschrijving in