ONTWIKKELINGSTAKEN VOOR EEN OUDER NA DE ECHTSCHEIDING

De meeste koppels die uiteengaan, vinden na een aanvankelijk mogelijks turbulente tijd, hun evenwicht terug en kunnen weer voldoende met elkaar overleggen om als zorgende ouders voor hun kind(eren) op te treden. Dit lukt niet altijd: omwille van verschillende redenen blijven sommige ouders na de scheiding natrappen naar elkaar of voeren ze een jarenlange, harde strijd. Kinderen die actief in dit conflict betrokken worden, lijden daar erg onder.

Ten lande ontstaan er initiatieven om in groep met deze ouders te werken ('Kinderen uit de Knel') ten einde hun destructieve interactiepatronen om te buigen naar gezond ouderschap met constructief overleg. Maar we ondervinden ook dat sommige ouders niet samen naar zo'n groep willen of niet samen in een ouderbegeleiding kunnen functioneren…

Tijdens deze opleidingsdag denken we na over welk hulpverleningskader dan nog kan. Vanaf de aanmelding voelen we immers onmiddellijk dat er valkuilen zijn die vanaf de opstart het therapeutisch werken met een aangemeld kind, met de ene of met de andere ouder ondermijnt of onmogelijk maakt. De strijd dreigt via het hulpverleningsaanbod of via het kind nog verder op te laaien…

Tevens buigen we ons over de ontwikkelingstaken die ouders na een echtscheiding te wachten staan: welke kwetsuren liepen zij op door de echt- en vechtscheiding, op welke niveau's dienen zij ouderschapstaken een nieuwe plaats te geven, … Hoe kan de therapeut in het werken met een individuele ouder helpen dat deze het klagen over de andere ouder kan loslaten en zich kan beginnen richten op de eigen psychische reorganisatie mbt ouderschapstaken? We brengen een visuele methodiek aan die hierbij ondersteunend kan zijn.


Doelgroep

(Klinisch) psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, orthopedagogen en gezinstherapeuten of -begeleiders die in hun praktijk te maken hebben met ouders in echtscheidingscontext

Doelstelling

In deze opleidingsdag leer je nadenken over een werkbaar hulpverleningsaanbod voor ouders na (v)echtscheiding zodat nadien een aanbod naar hun kinderen terug mogelijk wordt

Werkwijze

Theoretische inleiding, bespreking casusmateriaal, discussie in groep, praktische oefeningen

Kostprijs: 125

RINO Vlaanderen

Justus Lipsiusstraat 65

3000 Leuven, België

Dit is de hoofdzetel van RINO Vlaanderen. Hier staat de ovalen tafel.

Data

  • 24 april 2018 09:30 - 16:30