Van nul tot vijf

Tweejarige opleiding tot deskundige in het domein van de Infant Mental Health

RINO Vlaanderen biedt via de opleiding 'Van nul - tot – vijf' een klinisch georiënteerde opleiding gericht op baby's, jonge kinderen en hun omgeving, die aansluit bij actuele internationale ontwikkelingen. De opleiding is multi-theoretisch in die zin dat ze een ontwikkelings- en gezinsperspectief integreert en bouwt op zowel psychodynamische als empirische inzichten. Het verwerven van klinische vaardigheden die vertrekken vanuit het op een systematische manier leren kijken naar baby's en jonge kinderen in relatie tot hun ouders/gezin/bredere omgeving, neemt een centrale plaats in tijdens de opleiding. Tenslotte wordt beoogd dat deelnemers na afloop van de opleiding een bijdrage kunnen leveren aan het diagnosticeren van mogelijke verstoringen in de ontwikkeling en ouder-kind interactie, aan de ouder-kind behandeling en zicht hebben op de brede waaier van interventie- en preventiemogelijkheden.

Kostprijs: 2400 per opleidingsjaar

RINO Vlaanderen

Justus Lipsiusstraat 65

3000 Leuven, België

Dit is de hoofdzetel van RINO Vlaanderen. Hier staat de ovalen tafel.

Data

 • 26 september 2017 10:00 - 16:30
 • 10 oktober 2017 09:30 - 16:30
 • 24 oktober 2017 09:30 - 16:30
 • 7 november 2017 09:30 - 16:30
 • 21 november 2017 09:30 - 16:30
 • 5 december 2017 09:30 - 16:30
 • 19 december 2017 09:30 - 16:30
 • 9 januari 2018 09:30 - 16:30
 • 23 januari 2018 09:30 - 16:30
 • 6 februari 2018 09:30 - 16:30
 • 20 februari 2018 09:30 - 16:30
 • 6 maart 2018 09:30 - 16:30
 • 20 maart 2018 09:30 - 16:30
 • 17 april 2018 09:30 - 16:30
 • 15 mei 2018 09:30 - 16:30
 • 29 mei 2018 09:30 - 16:30
 • 12 juni 2018 09:30 - 16:30
 • 26 juni 2018 09:30 - 16:30
 • 4 september 2018 09:30 - 16:15
 • 25 september 2018 09:30 - 16:15
 • 9 oktober 2018 09:30 - 16:15
 • 23 oktober 2018 09:30 - 16:15
 • 6 november 2018 09:30 - 16:15
 • 20 november 2018 09:30 - 16:15
 • 4 december 2018 09:30 - 16:15
 • 15 januari 2019 09:30 - 16:15
 • 29 januari 2019 09:30 - 16:15
 • 12 februari 2019 09:30 - 16:15
 • 26 februari 2019 09:30 - 16:15
 • 12 maart 2019 09:30 - 16:15
 • 26 maart 2019 09:30 - 16:15
 • 23 april 2019 09:30 - 16:15
 • 7 mei 2019 09:30 - 16:15
 • 21 mei 2019 09:30 - 16:15
 • 4 juni 2019 09:30 - 16:15