Een baken voor verdriet

Excessief huilen bij baby’s en hun ouders vanuit een Infant Mental Health perspectief

Sommige baby's huilen meer dan andere baby's, wat ouders bijzonder onzeker kan maken. Ouders van baby's die excessief huilen gaan dan ook frequent op zoek naar hulp, maar onderzoek toont aan dat net zij vaak niet tevreden zijn over de geboden hulpverlening; en begeleidingen worden niet zelden vroegtijdig stopgezet.

In deze tweedaagse opleiding staan we stil bij de betekenis van huilen. Wanneer huilt een baby meer dan gemiddeld? Wat kan er aan de basis liggen van het huilen? Welke risicofactoren zijn er vanuit wetenschappelijk onderzoek gekend en hoe kunnen we dit bekijken vanuit een Infant Mental Health perspectief? We staan stil bij de invloed van het huilen op de ouder-kind relatie en mogelijke beschermende factoren. Daarnaast reiken we handvaten aan over hoe we ouders en baby kunnen ondersteunen. Hierbij hebben we extra aandacht voor de specificiteit en kwetsbaarheid van de werkrelatie. Welke toegangspoorten tot hulp kunnen we gebruiken en waar liggen de moeilijkheden?

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op hulpverleners vanuit verschillende disciplines uit nulde- tot derdelijns hulpverlening. Vroedkundigen, regioverpleegkundigen, pediaters en huisartsen, psychologen en psychopedagogen,... die werken met de allerkleinsten en hun ouders zijn welkom. Voorkennis van Infant Mental Health is wenselijk maar niet noodzakelijk.


Doelstelling

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een goed begrip van de wetenschappelijke literatuur omtrent excessief huilen en weten zij deze om te zetten in het klinisch werk met de allerkleinsten en hun ouders.


Inhoud

Module 1 - Etilogie
In de eerste module staan we stil bij de etiologie van excessief huilen: wat is er vanuit wetenschappelijk onderzoek gekend over de mogelijke oorzaken van excessief huilen en hoe kunnen we dit begrijpen vanuit een Infant Mental Health-perspectief? Daarbij passen we de theorie toe op papieren casussen en werken we verschillende probleemanalyses en assessments uit op praktijkmateriaal.


Module 2 - Behandeling
In deze tweede module staan we stil bij de kracht en kwetsbaarheid van de werkrelatie. Welke moeilijkheden zijn er vanuit wetenschappelijk onderzoek gekend en waar liggen de krachten? Daarnaast bespreken we de verschillende behandelmogelijkheden en hun effectiviteit. We oefenen met het uitzetten van een behandelplan en het kiezen van een gepaste port of entry.


Module 3 - Integratie
In de derde en laatste module brengen we de theorie omtrent etiologie en behandeling samen en oefenen we met gespreks- en therapeutische vaardigheden. We vertrekken vanuit een theoretische basis over de mogelijke interventies en passen deze toe op praktijkmateriaal. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de verschillende moeilijkheden die eigen zijn aan het werk met deze gezinnen.


Werkwijze

Er wordt zowel een theoretisch kader vanuit wetenschappelijk onderzoek geboden, als gewerkt met casusmateriaal en klinische ervaringen. Theoretische hoofdstukken worden afgewisseld met praktijk- en reflectieoefeningen om de aangeboden wetenschappelijke literatuur eigen te maken.

Kostprijs: 275

Tuinkantoor, Nieuwstraat 24, 2547 LINT

Data

  • 29 april 2024 09:30 - 16:30
  • 3 juni 2024 09:30 - 16:30