Psychodiagnostiek als proces

Belevingsonderzoek vanuit een psychodynamische visie

Een psychodiagnostisch proces waarin men de beleving van een kind in kaart wil brengen, ontvouwt zich niet vanzelf. Vertrekkend van een psychodynamische reflectie over symptomen en de vragen van het gezin of de context, zoekt de diagnosticus een opstelling en een passend relatieaanbod waarbinnen hij soepel en interactief diagnostische instrumenten zal hanteren. Hoe stemt de diagnosticus zich tijdens een belevingsonderzoek af op de unieke betekenissen van het kind dat hij voor zich heeft? Hoe brengt hij een proces van verdiepend exploreren op gang dat de binnenwereld van een kind begrijpbaar maakt?


Doelgroep

Psychologen, pedagogen en kinderpsychiaters, werkzaam in de klinische praktijk.
Basiskennis van psychodiagnostiek is gewenst.


Doelstelling

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers kennis gemaakt met de psychodynamische manier van werken tijdens een diagnostisch proces. Tevens hebben zij geoefend op concreet materiaal en zijn zij in staat deze visie toe te passen in hun eigen werksetting.


Inhoud

 • psychodynamische visie op symptomen, hulpvraag, diagnostiek
 • uitgangspunten van een diagnostische opstelling tijdens belevingsonderzoek
 • diagnostische instrumenten voor een belevingsonderzoek
 • richtlijnen voor leeftijdsgepaste afname van diagnostische instrumenten
 • bespreking van bevorderende tussenkomsten tijdens een belevingsonderzoek
 • interpreteren van het materiaal dat kinderen brengen en dit integreren tot een samenhangend besluit en een gepaste indicatie


Werkwijze

Theoretische inleiding, bespreking van methodiek, casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

Kostprijs: 775

Jeugdherberg De Blauwput; Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven

Data

 • 25 september 2023 09:30 - 16:30
 • 4 oktober 2023 09:30 - 16:30
 • 16 oktober 2023 09:30 - 16:30
 • 13 november 2023 09:30 - 16:30
 • 11 december 2023 09:30 - 16:30