Therapeutisch werken met jongeren met persoonlijkheidsproblemen en hun gezinnen

Weinig diagnoses zijn meer omstreden en worden dus meer vermeden dan de diagnose van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten. Nochtans kent nagenoeg elke therapeut deze jongeren en worstelen velen met de dilemma's in de behandeling van deze jongeren, hun gezin en hun omgeving. Denk maar aan hun wisselende motivatie, neiging tot externaliseren, hun wantrouwen bij het aangaan van een therapeutische relatie, het vermijden van emoties of het plots optreden van (suïcidale) crises. Het effect op de behandelaar is vaak onzekerheid, onmacht, angst en de vaststelling dat we niet steeds de beste versie van onszelf zijn in deze behandelingen.

Doelstelling

De training heeft niet de bedoeling om deelnemers een hele nieuwe behandeling te presenteren. Wel willen we enkele principes demonstreren waarmee bestaande interventies verbeterd kunnen worden bij deze jongeren. De focus ligt daarbij op de gemeenschappelijk werkzame factoren in de behandeling van persoonlijkheidspathologie: het opbouwen van authentiek contact, het bespreken van wat er in de relatie gebeurt, het focussen op samenwerking, verantwoordelijkheid en empowerment, het gebruiken van interventies waarmee emoties op een meer gecontroleerde manier kunnen ervaren worden, en het stimuleren van jongeren en ouders om beginnende veranderingen zelf verder te zetten. We laten ook zien hoe je daarin kan samenwerken met de omgeving (zoals scholen) en hoe je als collega ondersteunend kan zijn, vb. in intervisie.

Inhoud

 • Opbouwen van een therapeutische relatie
  Er wordt nadruk gelegd op common factors als 'empathie', 'positieve benadering' en vooral 'echtheid'. In de training gaan we in op deze principes en doen we gerichte oefeningen om met deze principes aan de slag te gaan.
 • Zoeken naar consensus over doelen en taken in behandeling
  Er is het belang van de motivatie te vergroten, de verantwoordelijkheid voor de behandeling te delen en de uitdaging om jongeren en gezinnen aan boord te houden. In de training wordt ingegaan op de manier waarop je een case formulation kan gebruiken om consensus te zoeken en hoe we dat vorm geven in brieven. We gaan in op wat goede doelen voor behandeling zijn en hoe je met jongeren en ouders ook consensus kan zoeken op wat dus hun 'taken' in behandeling zijn en wat van hen wordt verwacht.
 • Werken met emoties en met de relatie
  Er wordt ingegaan op het belang van emoties, de noodzaak om naar emoties toe te gaan en emoties uit te drukken en op een meer gecontroleerde manier te ervaren. We staan stil bij het werken met de relatie, het monitoren van mogelijke breuken en het hanteren ervan.

Kostprijs: 275

Jeugdherberg De Blauwput; Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven

Data

 • 29 september 2023 09:30 - 16:30
 • 13 oktober 2023 09:30 - 16:30