Groepsprocessen

De mens is een sociaal wezen en is onlosmakelijk verbonden met andere mensen. Het is in de groep, beginnend bij de eerste groep – het gezin – dat (de identiteit van) een persoon zich ontwikkelt.

Het ervaren en tegelijk onderzoeken van de dynamische interacties tussen jezelf en de anderen in een (therapeutische) groep maakt individuele groei als persoon evenals een ontwikkeling in je interpersoonlijke relaties mogelijk. We spreken hier van een groep als transitionele ruimte, de fascinerende ruimte tussen de innerlijke wereld en externe sociale realiteit. Inzicht in en begrip van de groepsdynamica, de leer van het gedrag van mensen in kleine groepen, is boeiend en uitdagend. Het kan je helpen om te begrijpen wat er in groepsbehandelingen maar ook in teams gebeurt.

Doelgroep

Psychologen, pedagogen en kinderpsychiaters, werkzaam in de klinische praktijk die al werken met groepsaanbod of interesse hebben om dit uit te bouwen.

Doelstelling

Deze cursus brengt je de basisprincipes van de state of the art theorie en praktijk van de groepsdynamica bij. De begrippen van de groepsdynamica en structuurcomponenten van groepen zoals taak en proces, cohesie, rollen en normen, de groepsontwikkeling en fasen, het groepsfocale conflict en de groepsafweer worden behandeld.

Je ontwikkelt de basisvaardigheden om als groepsbegeleider of groepstherapeut een groep te begeleiden. Daarnaast leer je ook groepsprocessen in teams te analyseren en hierin taakgerichte interventies te bedenken.

Doorheen deze module word je je (meer) bewust van je eigen rol, je leiderschapsstijl en de invloed hiervan op het groepsproces en in de interacties met anderen. En dit zowel als professional als als persoon. Je verwerft inzicht in eigen competenties en welke competenties je verder wil ontwikkelen.

Werkwijze

In deze module werken we met de principes van het ervarings-en actieleren.

Je maakt je theoretische inzichten, adequate houdingen en specifieke technieken eigen door deze te toetsen aan jouw ervaringen en reflecties hierop in interactie met anderen in een groep. We spreken dan van dubbelloop leren.

Dit leerproces vereist een voortdurende aandacht voor het kader en het doel van een groepservaring of oefening, de rol en taak van begeleider/deelnemers en het proces. Deze ingrediënten van het leerproces krijgen expliciet aandacht: Observeren, ervaren, interpreteren en interveniëren.

De cursus bevat de volgende onderdelen:

  • Kennisoverdracht: vooraf te bestuderen literatuur, kennisverwerving via presentaties docent, verwerken en toepassen van de theorie aan de hand van concrete oefeningen en observatieopdrachten.
  • Competenties trainen: deelnemen aan rollenspellen en competentie oefeningen waarin je kennismaakt met de praktijk van de groepsbegeleider, -therapeut.
  • Eigen ervaring: deelnemen aan een ervaringsgroep. Dit biedt je de gelegenheid om zelf te ervaren wat deelname aan een groep betekent. Via reflectie over de interactiepatronen, rollen leer je al doende hoe je groepsprocessen kan observeren en begrijpen.
  • Observationeel leren: als observator van voorbeelden zowel via beeldmateriaal als tijdens de cursus krijg je de gelegenheid om op een unieke manier te leren over basishoudingen, attitudes en interventie als groepsbegeleider.

Elke dag heeft dezelfde structuur waarin deze 4 elementen herkenbaar zijn.

Kostprijs: 650

Jeugdherberg De Blauwput; Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven

Data

  • 18 november 2024 09:30 - 16:30
  • 25 november 2024 09:30 - 16:30
  • 2 december 2024 09:30 - 16:30
  • 14 januari 2025 09:30 - 16:30
  • 21 januari 2025 09:30 - 16:30